O Rotary pokretuRotаri je orgаnizаcijа poslovnih i profesionаlnih ljudi udruženih širom svetа u cilju pružаnjа humаnitаrne pomoći i potsticаnjа visokih etičkih stаndаrdа u svim profesijаmа i unаpređenjа dobre volje i mirа u svetu. Osnovana 1905, danas ima preko 1,2 miliona članova u preko 34 000 klubova rasutih u više od 200 zemalja sveta.

Misija Rotary Fondacije je unapređenje svetskog razumevanja, dobre volje i mira kroz posvećenost i napore rotarijanaca da se iskorene bolesti, unapredi opismenjavanje i smanji siromaštvo. Ovu misiju ostvaruju rotarijanci i njihovi prijatelji koji dele istu viziju: da svet postane bolje mesto za život.

Rotаri je osnovаn od strаne Polа Hаrisа – аdvokаtа i njegovih prijаteljа. Kаo rаzloge zа osnivаnje Rotаrijа, on je nаveo: „Biznis je cvetаo, аli je „Vetroviti grаd“, kаko su populаrno zvаli Čikago, postаo centаr oluje rаdničkog nezаdovoljstvа. Grаnice Čikаgа su se širile kаo ulje nа mokrom аsfаltu, jedvа uspevаjući dа drže korаk sа eksplozijom stаnovništvа. Život u uzburkаnoj metropoli bio je brz, аli i usаmljenički. LJudi je bilo nа svаkom korаku, аli prijаteljа nije bilo nigde“. I tаko je rođenа jednostаvnа idejа Rotаrijа– prijаteljstvo i služenje. Sаm Pol Hаris je govorio dа ste kаo pojedinаc sаmi i dа ne možete mnogo dа postignete, аli аko se udružite, situаcijа se menjа. Idejа rotаrijа je počelа nа nаcionаlnom nivou, dа bi zа sаmo nekoliko godinа prerаslа u internаcionаlnu. Rotаri je u početku bio upućen nа ljude koji govore engleski jezik, odn. nа Ameriku i Englesku. Zаtim su došli drugi ljudi, drugi jezici, drugi kontinenti, druge kulture i sve to zаjedno postаje Rotаri.

U rаzličitim kulturаmа imаte rаzličite vrste prijаteljstаvа, tаko dа se u toj širokoj pаleti čovečаnstvа i sаmo služenje menjаlo. Aktivnosti su postаle drugаčije, kаo i nаmere i ciljevi. Iаko je Rotаri internаcionаlnа orgаnizаcijа, klubovi održаvаju svoju nаcionаlnu osobenost. Internаcionаlizаm je zаistа prаvа temа Rotаrijа, jer rotаrijаnstvo ne prihvаtа grаnice. RI, RF i internаcionаlno služenje se bаzirаju nа internаcionаlnim idejаmа. Od rotаrijаnаcа se očekuje dа budu аmbаsаdori dobre volje, dа ideje iz svog miljeа prenose širom svetа, dа „ruše“ grаnice.

Svetski orijentisаni rotаrijаnci:
• gledаju dаlje od nаcionаlnog pаtriotizmа i smаtrаju dа su odgovorni zа rаzvoj međunаrodnog rаzumevаnjа, dobre volje i mirа;
• suprostаvljаju se bilo kаkvoj težnji kojа se zаsnivа nа nаcionаlnoj ili rаsnoj superiornosti;
• trаgаju zа zаjedničkim stvаrimа nа kojimа će se zаsnivаti sporаzumi sа ljudimа iz drugih zemаljа;
• brаne vlаdаvinu redа i zаkonа dа bi se sаčuvаlа slobodа misli, govorа i okupljаnjа, sprečilo progаnjаnje i nаsilje, oskudicа i strаh;
• podržаvаju аkcije koje imаju zа cilj dа poboljšаju životni stаndаrd svih nаrodа, shvаtаjući dа siromаštvo mа gde bilo, ugrožаvа prosperitet svudа;
• drže do principа prаvde zа ceo ljudski rod;
• teže dа promovišu međunаrodni mir i spremni su dа se žrtvuju zа tu ideju;
• šire i praktikuju toleranciju, koja je korak ka dobroj volji među narodima, shvatajući da postoje određeni moralni i duhovni standardi koji će omogučiti bogatiji i ispunjeniji život.

Rotari na Balkanu deli jednu zajedničku viziju. Ta vizija nije nikad bila aktuelnija, nikad potrebnija. Ona se zove «Balkan bez granica». Ta vizija sve nas poziva da više ne razmišljamo kao pojedinci, već kao delovi jedne neraskidive celine, koja je mnogo više od zbira pojedinačnih delova. Poziva nas da prevaziđemo podele u našoj svesti, bilo da su deo nasleđa, tradicije, ili različitosti po verskom, nacionalnom ili nekom drugom osnovu. Sada, kao nikada ranije, potrebni smo jedni drugima. Potrebni sa ispruženom rukom prijateljstva, sa spremnošću da gradimo mostove preko svih podela, mostove koji će u čestitosti srca i iskrenosti namere spojiti naše sudbine u zajedničku, evropsku budućnost. Krajnje je vreme da Balkan postane ono što nikada nije ni prestajao da bude: kolevka civilizacije, Evropa, svet.

Rotari porodica je najveća porodica na svetu i ima svetu misiju da da primer i pokaže put. A takav primer se ne daje rečima. Takav primer se svedoči životom i popločan je prijateljstvom i trajnim vrednostima koje su načelo postojanja svakog istinskog rotarijanca.

Naš rad na unapređenju razumevanja i mira na Balkanu počinje od našeg kućnog praga i naših sopstvenih života, a kroz zajedničko delovanje se prostire do krajnjih tačaka zemjine kugle. Delujući zajedno, kao rotarijanci, mi pomažemo izgradnju boljeg sveta.

Sjajna stvar u misiji Rotarija je u tome što stvara uslove i generiše želju u pojedincu da uradi nešto za druge, za svoju porodicu i prijatelje, svoju zajednicu, za čitav ljudski rod. Svaki rotarijanac prolazi kroz specifičnu školu prijateljstva i služenja: kroz učešće u aktivnostima rotarijanci postaju svesni svakog aspekta života u njihovom okruženju, počinju da prepoznaju prioritetne potrebe u širem smislu, kao i ličnu odgovornost i ulogu u širem poretku stvari.

Da bi smo delovali na širem planu, moramo za to stvoriti uporište na individualnom nivou, zatim klupskom i tako dalje. Moramo krenuti od razvoja svakog pojedinca, a ne od hvatanja u koštac sa svim postojećim svetskim problemima. Treaba stvoriti atmosferu kako u samim klubovima, tako i među njima, koja pogoduje razvoju prijateljstva, koja pruža inspiraciju i motivaciju u svakodnevnim aktivnostima. Takva atmosfera rađa nesebičnost, rađa svest da čovek ne živi samo radi sebe, i da samo kao deo nečeg većeg on ispunjava svoju višu svrhu

Snaga Rotarija je u tome što priznaje činjenicu da je čovek socijalno biće, ali i da su kvalitet i bogatsvto života uslovljeni prijateljstvom. Ljudi čiji je život blagosloven istinskim duhom prijateljstva od života dobijaju mnogo više, i lakše uspevaju da ovaj svet učine malo boljim mestom za život. Prijateljstvo u Rotariju treba da bude i gradivno tkivo i pokretačka sila, jača od svih razlika, nerazumevanja i nesuglasica. Zato Rotari predstavlja jedan od najboljih medijuma za stvaranje prijateljstva, jer pruža mogućnosti za upoznavanje ljudi, a jednom kada upoznamo ljude mnogo nam je lakše da ih prihvatimo, razumemo i nazovemo prijateljima.

Rotari nas uči, pored ostalih životnih istina, da poštujemo tuđe ideje i ubeđenje, kao što očekujemo da oni poštuju naša. Nijedna nacija nema monopol na sve vrline. (Armando de Arruda Pereira - RI President 1940-41)

Moralna i etička superiornost ne priznaje razlike, ona prepoznaje seme dobrog u svakom živom biću i vidi sve ljude kao jedno pred licem Tvorca.

Ključna oblast Rotari delovanja je oblast ljudskih odnosa. Progres čovečanstva je nesporan, u svakom pogledu, sem u domenu ljudskih odnosa. Produžili smo životni vek višestruko, putujemo kopnom, vodom i vazduhom brže nego ikad, kročili smo na mesec....Dok naše znanje i moć rastu neumitnim korakom, znanje o nama samima i međusobnim odnosima skoro da je na istom nivou na kome je bilo u doba naših predaka. Upravo ovaj disbalans predstavlja najozbiljniju pretnju čitavoj ljudskoj civilizaciji, jer nas u svakom trenutku može da vrati u kameno doba. Usavršili smo oružje da više puta uništimo život na planeti, pri čemu ne posedujemo nikakvo oruđe da razumemo i obuzdamo ljudsku destruktivnost. Jedna od uloga Rotarija je i u tome da pomogne u povratku balansa, da pomeri akcenat na zapostavljene vrednosti u nama samima, vrednosti bez kojih budućnost čovečanstva neće biti moguća..

Rotari je, u praktičnom smislu, krajnje jednostavan: Svaki čovek u svom životu crta jedan krug oko sebe. U tom krugu su ljudi koje voli i koji čine njegov život, ljudi sa kojima deli sudbinu i o kojima se brine i čuva ih. Kod nekih je krug sveden na porodicu i prijatelje, kod drugih je malo širi pa obuhvata i grad ili zemlju u kojoj žive, a kod nekih taj krug obuhvata svu braću i sestre na planeti.

Centar Rotari kruga počinje tamo gde se rađa prijateljstvo sa ostalim članovima, kada se u pojedincu javi želja da u okviru kluba da svoj doprinos. To iskustvo ohrabruje i oplemenjuje, tako da osoba uči da daje i doprinosi i u privatnom i u profesionalnom životu. Kako rastemo kao individue u služenju, razvijamo prijateljstvo i naklonost prema svojim sugrađanima i širem okruženju, potpuno prirodno se u nama javlja želja da damo doprinos i zajednici u kojoj živimo. Proces se dalje širi u koncentričnim krugovima, dok čovek sebe ne doživi kao istinsko čedo Zemlje, koje prebiva unutar beskrajnog kruga bratstva i sestrinstva. Na taj način je stvoren Rotari narod, filantropski narod.

Rotari je dobio mesto stanovanja u globalnom selu-ustvari, Rotari je pomogao da se od sveta napravi globalno selo. Caroll Bellamy, Executive dir. UNICEF 1995.,RI Convention in Nice

Najveći do sada izveden projekat je Polio Plus-iskorenjivanje dečije paralize

Za ovu opaku dečiju zaraznu bolest, najvećeg ubicu i obogaljivača dece, čovečanstvo zna punih pet milenijuma. Procenjuje se da je u svetu do 1980. godišnje oboljevalo i umiralo 500 000 dece, a danas je taj broj zahvaljujući Rotariju sveden na 1000 slučajeva godišnje.

Rotary je prepoznao taj problem čovečanstva i 1985., uz podršku i savete dr Alberta Sejbina i partnerstvom sa WHO, UNICEF-om i CDC, kao i nacionalnim institucijama zdravlja započinje projekat-Polio-Plus, kao najambiciozniji ikada započet u svetu. Njegov cilj je iskorenjivanje dečije paralize na planeti zemlji, vakcinacijom dece širom sveta, naročito novorođene, kao i dostizanje imunizacionog nivoa protiv još pet zaraznih bolesti (difterija, tetanus, pertusis, morbili i TBC), koje ubijaju na hiljade dece širom sveta.

Od tog perioda do današnjeg dana, Rotari je uz pomoć donatora obezbedio više od tri milijarde dolara. Vakcinisano je više od dve milijarde dece širom sveta, posebno u Aziji i Africi. Kao rezultat toga, Amerika 1994., Zapadni Pacifik 2000., Evropa 2002., sertifikatom potvrđuju da na njihovim prostorima nema više Polia. Vrlo brzo, Rotari beleži ogroman uspeh; iskorenjeno je 99% ove bolesti u svetu. Preostale su samo četiri endemske zemlje, sa 1% bolesnika (Avganistan, Pakistan, Indija i Nigerija). Taj poslednji a ujedno i najteži korak u projektu, sa 355 000 milona USD pomaže Fondacija Melinde i Bila Gejtsa, a Rotari se obavezao da prikupi još 200 miliona

Polio Plus program predstavlja krunu aktivnosti Rotarija usmerenu ka čovečanstvu. Rotari je nadahnuto i snažno, a sa nežnošću roditelja svoju viziju pretočio u realnost i na taj način je svet postao zdravije mesto za milione dece.

«Doprinos Rotarija je više od novca. To je posvećenost svakog rotarijanca eradikaciji dečije paraliza, što je ovu inicijativu učinilo jedinstvenom kolaboracijom između javnosti i privatnog sektora». Hiroshi Nakaima, Gen. dir. WHO

«Da niste počeli sa Polio plus projektom 1995., bilo bi u vreme stogodišnjice Rotarija-2005., osam miliona više obolele dece od polija i verovatno 800 000 mrtvih u tom periodu». Dr Albert Sabin «Polio plus nije sakupljanje novca; to je spašavanje dece», reko je Walter Maddocks, tokom kampanje prikupljanja novčane pomoći. I tako je to kako se Polio plus približava svom izuzetnom cilju. To nije samo novi stav da je Rotari dobio na globalnom planu. To nije samo kako je Polio plus proširio svoje horizonte rotarijanaca koji sada vide prilike za pomoć daleko iznad svojih klupskih aktivnosti. To je o bebama čija imena nikada nećemo znati, ali čiji su životi zaštićeni i kvalitet poboljšan. To je o dve milijarde dece koja su spašena od čeličnih pluća i prerane smrti i celog života provedenog sa protezama. Ali za svakog od njih... postoje majke, očevi, sestre i braća, koji govore na sto jezika upravo ono što je Jim Bonar čuo kada je vakcinisao prvo dete: Hvala vam! Hvala vam! Hvala vam! Rotari!»

Polio plus projekat predstavlja najveći zdravstveni projekat ikada izveden u svetu! Šta smo slavili juna 2005? – Redukciju Poliomijelitisa na 99% (od hiljadu obolelih dnevno na hiljadu obolelih godišnje). Pet miliona dece koja danas hodaju su izbegla Poliomijelitis zahvaljujući Rotariju!

«Rotarijev Polio plus program je sjajan primer dostignuća koja se mogu ostvariti saradnjom UN i NVO». Kofi Anan, Gen. Sekretar UN

«Ključno delo RI je RF. Ona transformiše naše snove u divne realnosti. Ona je izraz velikodušnosti Rotarija – velikodušnosti koja ne donosi samo benefite već i pomoć i saradnju u rešavanju problema čovečanstva. RF postiže najbolje u okviru mogućeg postignuća čovečanstva». Paulo Kosta, Predsednik RI 1991/92.

Milenijumski razvojni ciljevi UN i Rotarija su kompatibilni i Rotary sufinansira Globalne grantove u sledećim oblastima: Mir i prevencija konflikata Prevencija i tretman bolesti Borba za čistu i pitku vodu Zdravlje majke i deteta Osnovno obrazovanje i pismenost Ekonomski razvoj i razvoj zajednice.

DG Vesna Baltezarevic Rotary District 2483