Rotary InternationalOd reči "Rotary" treba razlikovati "Rotary International" (RI), čime se misli na svetsku organizacionu strukturu (klubove i distrikte u svim delovima sveta, kao i centralu u Evanstonu, IL, USA). Rotary International (www.rotary.org) je prva svetska "Service club" organizacija koja trenutno ima više od 1.2 miliona članova u gotovo svim zemljama sveta. Između ostalog, RI je zbog svojih aktivnosti (kao što su "PolioPlus", "World Understanding and Peace", itd.), nevladina organizacija međunarodnog značaja, priznata i od stane UN-a. Finansiranje projekata i programa na nivou Rotary Internationala obavlja se kroz Rotary Fundation. Rotary Fundation je neprofitna organizacija finansirana isključivo dobrovoljnim prilozima rotarijanaca i prijatelja fondacije koji dele viziju boljeg sveta. Do sada su Rotarijanci u Rotary Fundation donirali preko 1,9 milijardi dolara.